day nhay quang single mode sc sc 1
day-nhay-quang-single-mode-sc-sc-1.jpg
day-nhay-quang-single-mode-sc-sc-2.jpg
day-nhay-quang-single-mode-sc-sc.jpg
day-nhay-quang-single-mode-sc-sc-4.jpg
day-nhay-quang-single-mode-sc-sc-3.jpg

Dây nhảy quang SC-SC Single mode Simplex

50.000


ĐẶT HÀNG NHANH
(Đặt mua hàng nhanh, giao hàng toàn quốc)