Patch Cord SC FC
day-nhay-quang-sc-fc-sm.jpg
day-nhay-quang-sc-fc-singlemode.jpg
day-nhay-quang-sc-fc-simplex.jpg

Dây nhảy quang SC-FC Singlemode Simplex

50.000


ĐẶT HÀNG NHANH
(Đặt mua hàng nhanh, giao hàng toàn quốc)