Giải pháp truyền dẫn video trên cáp quang (Point-to-Point)

1387 lượt xem Đã đăng trên Giải pháp cáp quang
point to point

Giải pháp truyền dẫn video trên cáp quang (Point-to-Point) là giải pháp căn bản nhất trong ứng dụng truyền dẫn video trên cáp quang, nó được sử dụng một cách thông dụng, dễ dang nâng cấp trong các hệ thống lớn. Ở giải pháp này, chúng ta sử dụng bộ chuyển đổi video sang quang

Giải pháp truyền dẫn video trên cáp quang (Point-to-Multipoint)

1344 lượt xem Đã đăng trên Giải pháp cáp quang
Point to Multipoint

Viễn thông AZ Xin gửi đến quý khách hàng giải pháp truyền dẫn video trên cáp quang Point-to-Multipoint sử dụng bộ chuyển đổi video sang quang để khách hàng có được cái nhìn hoàn chỉnh về hệ thống. Giải pháp truyền dẫn video trên cáp quang (Point-to-Multipoint) là giải pháp truyền dẫn một tín hiệu